Spis treści

5 wskazówek jak usprawnić proces kompletacji zamówień

Źle przeprowadzony proces kompletacji zamówień może stanowić istotne źródło problemów i wyzwań dla firm działających w sektorze logistyki. Nietrafione decyzje, nieefektywne procedury oraz niedokładność mogą prowadzić do opóźnień w wysyłce zamówień, reklamacji a w konsekwencji – utraty zaufania klientów i naruszenia reputacji firmy. W obliczu coraz większej konkurencji na rynku oraz rosnących oczekiwań klientów, zaniedbania w procesie kompletacji mogą przynieść poważne konsekwencje finansowe. 

W tym artykule przedstawimy 5 wskazówek, które mogą pomóc firmom przezwyciężyć wyzwania związane z procesem kompletacji i zapewnić optymalną wydajność oraz satysfakcję klientów. 

Wskazówka 1

Zorganizuj strefę kompletacji zamówień

Odpowiednie systemy składowania

Podstawą dobrze funkcjonującego magazynu są systemy składowania, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej oraz umożliwiają optymalne rozmieszczenie całego zasobu. Dobrze dobrane systemy składowania zapewniają maksymalną wydajność oraz umożliwiają szybki dostęp do towarów. Zastosowanie różnych systemów składowania, takich jak np. regały półkowe, regały wysokiego składowania, regały przepływowe czy system miniload, pozwala:  

 • maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową,  
 • łatwiej zarządzać zapasami, 
 • zachować porządek oraz bezpieczeństwo, 
 • skrócić czas kompletacji zamówień. 

Oznakowanie magazynu

Dobrze zorganizowana przestrzeń, w której odbywa się proces kompletacji zamówień znacznie usprawnia i przyspiesza pracę magazynierom. Warto zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie lokalizacji znajdujących się w strefie kompletacji. Czy nie są czytelne dla usera i urządzenia lub uszkodzone? Czy są dobrze widoczne? Czy są jasne dla wszystkich pracowników? Dobrze oznakowana strefa kompletacji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na orientację pracowników, w efekcie pracownicy bezbłędnie odnajdują wskazane lokalizacje, co wpływa na szybkość całego procesu.

Rozlokowanie towarów

Na efektywność wpływa również rozlokowanie towarów na regałach. W każdym magazynie znajdą się towary, które rotują szybciej niż pozostałe. Znając statystyki dotyczące częstotliwości sprzedaży można zastosować analizę ABC, która polega na podziale produktów na trzy kategorie (A, B, C) w zależności od ich rotacji, czyli częstości wydania. Umieszczając produkty z klasy A (najczęściej rotujące) bliżej obszaru rozpoczęcia procesu kompletacji, minimalizujemy czas potrzebny na ich pobranie. W ten sposób większość zamówień zawierających często sprzedawane produkty zostanie zrealizowana szybciej. 

Więcej na temat analizy ABC znajdziesz tutaj: Metody zarządzania zapasami – skuteczne praktyki dla firm (nubowms.pl) 

Rozlokowanie towarów według rotacji to tylko jedna z wielu możliwości. Niekiedy głównym kryterium mogą być gabaryty i waga. Lekkie i małe przedmioty można umieścić na wyższych półkach, podczas gdy cięższe lub większe produkty powinny być ulokowane na niższych poziomach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwienia manipulacji nimi. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę jest grupowanie produktów o podobnych cechach lub przeznaczeniu na tych samych regałach. Takie grupowanie ułatwia pracownikom szybkie i efektywne kompletowanie zamówień, ponieważ mogą oni skupić się na jednym obszarze magazynu i uniknąć konieczności ciągłego przemieszczania się między regałami. Przy rozlokowaniu bierze się także pod uwagę wizualne podobieństwo towarów. Często towary o podobnym wyglądzie nie lokuje się koło siebie, żeby magazynier nie pomylił się przy pobieraniu towaru.

Wskazówka 2

Odpowiednie wyposażenie w strefie kompletacji zamówień

Warto również zwrócić uwagę na narzędzia, które usprawnią proces kompletacji. Mowa np. o wózkach kompletacyjnych, które zapewniają mobilność i elastyczność w obsłudze kilku zamówień jednocześnie (tzw. multipicking). Dzięki możliwości przenoszenia większych ilości produktów, wózki kompletacyjne ograniczają liczbę przejść, jakie musi wykonać pracownik, aby zebrać wszystkie pozycje z zamówienia. W rezultacie zmniejsza się sumaryczny czas kompletacji wielu zamówień oraz zwiększa się wydajność pracy. 

Na rynku jest wiele firm, posiadających w swojej ofercie wózki kompletacyjne w różnych wymiarach i kształtach, które można wyposażyć zgodnie z potrzebami klienta. Wszelkie szczegóły dotyczące długości wózka, szerokości, wysokości, rodzaju kółek, ilości uchwytów oraz zabudowy są ustalane w oparciu o analizę procesu kompletacji występującego w danym magazynie. W doborze istotna jest również ilość miejsca potrzebna do manewrów, np. wąskie korytarze lub ciasne zakręty, oraz sama osoba kompletująca. Jeśli firma do procesu kompletacji zatrudnia głownie kobiety, warto rozważyć wózki o mniejszych gabarytach i lżejszej konstrukcji, które będą łatwiejsze w prowadzeniu i manewrowaniu. Warte uwagi są również wózki kompletacyjne z napędem elektrycznym, które mogą dodatkowo usprawnić proces zbiórki zamówień, zwłaszcza w przypadku dużych obciążeń lub długich dystansów do pokonania w magazynie. Napęd elektryczny eliminuje konieczność ręcznego pchania wózka, co zmniejsza wysiłek fizyczny pracowników i umożliwia szybsze poruszanie się po magazynie. 

Wybór odpowiedniego wózka kompletacyjnego, ściśle dopasowanego do specyfiki procesu kompletacji, to zadanie wymagające uwzględnienia wielu czynników takich jak: 

 • przestrzeń, 
 • osoba kompletująca, 
 • gabaryty towarów, 
 • waga towarów, 
 • odległości, które należy pokonać, 
 • ilość zamówień dziennie, 
 • liczba personelu, 
 • i inne. 

Niezależnie od tego czy firma zatrudnia głownie kobiety czy mężczyzn, czy też operuje na dużych czy małych powierzchniach magazynowych, warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do dokonania właściwego wyboru.

Wskazówka 3

System WMS – niezastąpiony pomocnik w procesie kompletacji zamówień

Niezastąpionym pomocnikiem każdego magazyniera jest na pewno system do zarządzania magazynem. Warto rozważyć jego wdrożenie, ponieważ oferuje on szereg funkcji usprawniających działanie całego magazynu, w tym procesu zbiórki towarów. Poniżej omówimy kilka funkcjonalności, które zwiększają efektywność procesu kompletacji zamówień: 

Zawsze aktualna informacja o stanach magazynowych

Podstawowym zadaniem każdego systemu WMS jest zwracanie informacji o położeniu i ilościach towarów znajdujących się w magazynie. Funkcjonalność ta jest kluczowa w momencie przekazywania do realizacji wprowadzonych do systemu WMS zamówień. W momencie, gdy w strefie kompletacji znajduje się za mało zasobów do wykonania kompletnego procesu kompletacji, system uniemożliwi przekazanie zadania do realizacji i poinformuje kierownika o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych.  

Weryfikacja czy dane zamówienie będzie miało pokrycie w stanach magazynowych pozwala uniknąć pustych przebiegów. Magazynier nie traci czasu na poszukiwania towarów, których fizycznie nie ma w strefie kompletacji. W efekcie jego praca jest bardziej produktywna.

Generowanie ścieżek zbiórki

Ścieżki zbiórki można porównać do trasy wygenerowanej przez nawigację, która prowadzi nas z punktu A do B. Systemy WMS wyposażone są w mechanizmy, które służą do ich generowania. Dzieje się to w oparciu o wybraną metodę doboru zasobów. Najbardziej popularne metody to FIFO (First In, First Out), FEFO (First Expired, First Out) i Wg marszruty. W zależności od wybranej metody system tworzy ścieżkę zbiórki wybierając lokalizacje, spełniające wymagania wybranej metody. Następnie układa lokalizacje w optymalnej kolejności, by przejście było płynne i nie wymagało cofania się. 

Dzięki zastosowaniu tej funkcjonalności czas potrzebny na weryfikację, które towary mają zostać wydane najpierw jest maksymalnie zminimalizowany. Unikamy również sytuacji, w której pracownik poszukuje towaru, który ma zostać zebrany. Wszystko to wpływa na ogólną efektywność całego procesu.

Praca na smartfonach

NuboWMS należy do nielicznych programów na rynku, który umożliwia podjęcie zadania kompletacji zamówienia na standardowym smartfonie. Umożliwia to pracownikom swobodne poruszanie się po magazynie bez konieczności powrotu do stacjonarnych stanowisk pracy. Dzięki temu pracownicy są bardziej mobilni i mogą sprawnie i bezbłędnie wykonywać powierzone im zadania. Instrukcje pojawiają się na ekranie telefonu, a pracownik może wprowadzać potrzebne informacje za pomocą klawiatury lub skanując kody kreskowe/QR za pomocą aparatu fotograficznego. System czuwa nad poprawnością wprowadzanych danych, co minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłki. Dodatkowo, wykorzystanie smartfonów może również przyczynić się do redukcji kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem specjalistycznych urządzeń.  

Więcej na temat systemu WMS w chmurze znajdziesz tutaj: 7powodów, dlaczegowarto wybrać System WMSw chmurze (nubowms.pl) 

Wskazówka 4

Zastosuj różne metody kompletacji zamówień

Dzięki wdrożeniu systemu WMS otwierają się nowe możliwości w procesie kompletacji zamówień. Programy oferują zaawansowane funkcje, które umożliwiają korzystanie z różnych metod kompletacji, takich jak np. multipicking. Jest to strategia kompletacji, w której pracownik może jednocześnie kompletować kilka zamówień, przy jednorazowym przejściu przez magazyn. Do każdego zamówienia przypisana jest kuweta, do której odkładane są wszystkie pozycje z listy zbiórki. By proces przebiegał sprawnie pracownicy korzystają z wózków kompletacyjnych, na których ułożone są kuwety. W efekcie pracownicy w krótszym czasie są w stanie zebrać większą liczbę zamówień, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy magazynu. Metoda multipickingu świetnie sprawdzi się w przypadku towarów o niewielkich gabarytach, która zmieszczą się do kuwet kompletacyjnych. 

Oprócz multipickingu w systemie WMS dostępne są również inne metody kompletacji, jak np. SOP (kompletacja pojedynczych zamówień z odłożeniem na bramę) oraz SPP (kompletacja pojedynczych zamówień z odłożeniem na stanowisko pakowania), które system dobiera w oparciu o wprowadzone reguły doboru metody kompletacji. Do każdej aktywnej metody kompletacji wprowadzane są warunki uwzględniające gabaryt towaru, ilość towarów na dokumencie wydania oraz priorytet. W momencie wprowadzania zamówień system je analizuje, uwzględniając wprowadzone reguły, a następnie przypisuje im odpowiednią metodę kompletacji. Dzięki temu każde zamówienie zostanie skompletowane w najoptymalniejszy sposób i trafi do odbiorcy końcowego w możliwie najszybszy sposób. 

Więcej na temat metod kompletacji zamówień znajdziesz tutaj: Kompletacja towaru – Metody kompletacji w magazynie (nubowms.pl) 

Wskazówka 5

Odpowiednia organizacja w strefie pakowania

Proces wydania towarów w każdym magazynie może wyglądać inaczej. W przypadku magazynów dystrybuujących towary gabarytowe, po pobraniu produktu często trafia on bezpośrednio na bramę załadunkową, gdzie czeka na odbiór przez przewoźnika. Natomiast w magazynach zajmujących się wysyłką towarów drobnicowych częstym zabiegiem jest podział procesu wydania na etapy: kompletacji i pakowania. Zanim towary zostaną wysłane do klientów, muszą trafić na strefę pakowania, gdzie pracownicy sprawdzają zgodność towarów skompletowanych z tymi z zamówienia oraz zabezpieczają je przed dalszą podróżą. Taki podział umożliwia lepszą organizację pracy i wydajniejsze zarządzanie czasem. 

W poprawie organizacji pracy najlepiej sprawdzi się stanowisko do pakowania, które można dostosować do potrzeb organizacji. Każde stanowisko jest wyposażone w monitor, który umożliwia pracownikom pracę z systemem magazynowym, czego częścią jest przeglądanie szczegółów zamówienia, uwag, sposobu wysyłki itd. Nieodłącznym wyposażeniem stanowiska pakowania jest skaner kodów kreskowych, który umożliwia szybką identyfikację produktów. Na wyposażeniu znajdują się również drukarki, umożliwiające wydruk etykiety kurierskiej lub dokumentów towarzyszących przesyłce, np. faktura, WZ. Ponadto, podajniki kartonów, papieru i folii sprawiają, że niezbędne materiały opakowaniowe są zawsze pod ręką co przyspiesza proces pakowania i minimalizuje przestoje.  

Wszystkie te elementy są starannie zaprojektowane i umieszczone w ergonomicznych miejscach, aby zapewnić pracownikom maksymalną wygodę i efektywność pracy. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, eliminację zbędnych przestojów oraz zwiększenie produktywności całego procesu pakowania.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.