Spis treści

7 powodów, dlaczego warto wybrać system WMS w chmurze

7 powodów, dlaczego warto wybrać System WMS w chmurze 

Na przestrzeni lat rozwój technologii nie tylko umożliwił ewolucję samych systemów WMS, ale także przyczynił się do przeniesienia ich do chmury. To znaczący krok naprzód, który przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto wybrać program WMS dostępny w chmurze jako usługę. Skupimy się na korzyściach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie technologii chmurowej oraz jak system WMS w chmurze może przyczynić się do poprawy efektywności magazynu.

System WMS w chmurze? A czym to się różni od zwykłego oprogramowania WMS? 

Program do obsługi magazynu w chmurze działa w tzw. modelu SaaS (Software as a Service), w którym oprogramowanie jest utrzymywane na serwerach dostawcy i udostępniane jako usługa. W tym modelu firma korzystająca z WMS nie musi inwestować w infrastrukturę serwerową ani kupować licencji na oprogramowanie. Zamiast tego, płaci abonament za korzystanie z usługi WMS SaaS, która jest dostępna przez Internet.

Natomiast oprogramowanie On-Premises, znane również jako oprogramowanie lokalne, odnosi się do modelu wdrożenia oprogramowania, w którym aplikacje instalowane są na serwerach znajdujących się w infrastrukturze własnej firmy. Oznacza to, że firma jest odpowiedzialna za zakup, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie serwerami.

7 powodów, dlaczego warto wybrać WMS online

Koszty i oszczędności

W tradycyjnych systemach WMS, przedsiębiorstwa muszą inwestować w infrastrukturę serwerową i zabezpieczenia. Wybór systemu WMS w chmurze może przynieść znaczne oszczędności. Zamiast ponosić duże koszty zakupu i utrzymania infrastruktury IT; m.in. serwera, systemu operacyjnego, silnika bazy danych oraz specjalisty, który się na tym zna; wystarczy opłacić abonament za dostęp do systemu w chmurze.

Dostęp z dowolnego miejsca

Systemy magazynowe WMS online dostępne są z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można uzyskać dostęp do bieżącej informacji i monitorować działania całego magazynu z dowolnego miejsca na świecie. To ogromna zaleta, która przekłada się na większą elastyczność. Dzięki niej istnieje możliwość zarządzania magazynem zdalnie. W przypadku oprogramowania On-Premises byłoby to kosztowne i ryzykowne. W ich przypadku dostęp zdalny wymaga otwarcia wewnętrznej infrastruktury na dostęp z Internetu. Należy pamiętać, że takie otwarcie naraża przedsiębiorstwo na ataki z zewnątrz.  

Szybkie i proste wdrożenie

Uruchomienie systemu WMS online jest zwykle znacznie szybsze niż w przypadku tradycyjnego oprogramowania lokalnego. Dostawcy chmurowi, w tym NuboWMS, oferują gotowe rozwiązania, które można łatwo skonfigurować i dostosować do indywidulanych potrzeb firmy. Dzięki temu w szybki i efektywny sposób można uruchomić system, redukując czas wdrożenia i koszt konfigurowania przez sztab specjalistów. Natomiast zaimplementowanie wersji systemu WMS On-Premises jest bardziej czasochłonne i wymaga większej ilości zasobów.

Skalowalność

Oprogramowanie WMS działające w modelu abonamentowym pozwala firmom na dostosowanie zasobów systemowych do zmieniających się potrzeb logistyki firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać ilość użytkowników oraz przestrzeń dyskową w zależności od potrzeb. Tradycyjne wersje serwerowe często wymagają długotrwałego procesu skalowania. W dodatku takie zmiany wiążą się z dodatkowymi kosztami. 

Aktualizacje systemu

Dostawcy oprogramowania do zarządzania magazynem online regularnie aktualizują system. Dzięki temu ich klienci mogą korzystać z najnowszych funkcji, poprawek i usprawnień bez konieczności samodzielnego zarządzania procesem aktualizacji i utrzymywania na te potrzeby specjalisty z zakresu IT. W przypadku systemów opartych na serwerach lokalnych jest to znacznie trudniejsze, wymaga czasu i zaangażowania własnych zasobów. Wgrywanie aktualizacji zawsze wiąże się z procesem przygotowań, a następnie testów systemu, które mają na celu sprawdzenie czy po wgraniu aktualizacji wszystko działa poprawnie. 

Bezpieczeństwo

Również w przypadku bezpieczeństwa danych systemy WMS działające w chmurze zapewniają większą wygodę i zmniejszają odpowiedzialność użytkownika. Wszystkie działania obejmujące szyfrowanie czy kopie zapasowe pozostają po stronie dostawcy usługi. Natomiast w przypadku systemów on-premises odpowiedzialność ta spoczywa na firmie i wymaga dodatkowych nakładów finansowych, które pozwolą zabezpieczyć dane firmy. 

Elastyczny model biznesowy

Systemy WMS SaaS zazwyczaj działają na zasadzie miesięcznej subskrypcji. Oznacza to, że klienci za korzystanie z systemu płacą regularną opłatę abonamentową, która zależna jest np. od ilości użytkowników, jak jest w przypadku NuboWMS. Plusem takiego rozwiązania jest elastyczność. Dzięki temu firmy mogą z miesiąca na miesiąc wprowadzać zmiany, a co za tym idzie dodawać nowych użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem oraz włączać usługi dodatkowe, jak np. integracja z kurierami czy systemami zewnętrznymi. W przypadku systemów magazynowych działających lokalnie klienci muszą nabyć licencję na oprogramowanie, która przeważnie wiąże ich na lata. W dodatku koszty początkowe takiej inwestycji są znaczące.  

Wybór bywa trudny

Wśród przedsiębiorców znajdą się zarówno zwolennicy jednego, jak i drugiego rozwiązania. Podejmując decyzję, ważne jest zrozumienie swoich potrzeb, rozważenie długoterminowych celów firmy oraz analiza bezpieczeństwa i elastyczności. Na pewno w przypadku firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wdrożenie systemu WMS w chmurze jest niezwykle opłacalne, ponieważ eliminuje duże wydatki początkowe, co stanowi znaczne ułatwienie dla ich budżetów. Ponadto takie rozwiązanie zapewnia elastyczność, skalowalność, kosztową efektywność, łatwość obsługi oraz wydajność, co umożliwia MŚP skuteczne zarządzanie swoimi operacjami magazynowymi.  

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.