Spis treści

Proces kompletacji zamówień z wykorzystaniem systemu WMS

W dzisiejszych czasach sposób robienia zakupów przez konsumentów uległ znacznym przeobrażeniom. Coraz więcej ludzi sięga po komputery, laptopy i urządzenia mobilne ze względu na wygodę, szybkość oraz znacznie szerszą ofertę niż w tradycyjnym sklepie. Dzięki temu branża e-commerce zyskała na znaczeniu. Wraz z jej rozwojem rosną także wymagania klientów, którzy oczekują szybkiej i bezbłędnej obsługi. Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom, wiele firm decyduje się usprawnić proces realizacji zamówień, wdrażając system do zarządzania magazynem. W tym artykule skupimy się na tym, jakie korzyści wnosi system WMS w proces kompletacji zamówień.

Metody kompletacji zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień w magazynie, czyli proces zbierania i pakowania produktów w celu przygotowania ich do wysyłki. Sam proces kompletacji w magazynie może przybierać różnorodne formy w zależności od obranej metody kompletacji. Oto opis 4 głównych rodzajów kompletacji, wraz z przykładami ich działania:

Zamówienia pojedyncze (Single Order Picking)

Metoda ta polega na kompletowaniu jednego zamówienia na raz. Oznacza to, że każde zamówienie staje się osobną listą zbiórki. Pracownik po otrzymaniu zamówienia zbiera wszystkie produkty znajdujące się na Picking Liście. Po jego zakończeniu rozpoczyna realizację kolejnego. SOP jest podstawową metodą kompletacji zamówień, która bywa bardzo czasochłonna, gdyż operator musi przejść przez cały magazyn przy każdym zamówieniu.

Wiele zamówień z sortowaniem podczas kompletacji (Cluster Picking)

Ta metoda polega na kompletowaniu kilku zamówień jednocześnie z równoczesnym sortowaniem towarów do odpowiedniej kuwety kompletacyjnej. Pojedyncze zadanie operatora składa się z jednej listy zbiórki, obejmującej towary z kilku zamówień. Ilość jednocześnie realizowanych dokumentów wydań zależy od specyfiki konkretnego magazynu.

W NuboWMS objętość Picking List można skonfigurować adekwatnie do potrzeb. Dzięki temu firmy, na podstawie analizy wielkości magazynowanych towarów i częstotliwości ich wysyłki, będą mogły spersonalizować proces kompletacji z wykorzystaniem tej metody zbiórki. Multipicking jest znacznie wydajniejszy w stosunku do kompletacji zamówienia za zamówieniem (Pick by Order) ze względu na to, że jednym przejściem przez magazyn pracownik może zebrać produkty dla kilku zamówień. Sprawdzi się idealnie w firmach sprzedających asortyment o niewielkich gabarytach, które obsługują znaczną liczbę zamówień z niewielką liczbą pozycji.

Zamówienia jednopozycyjne (Single Line Order Picking)

Metoda ta polega na kompletowaniu zamówień, które składają się tylko z jednej rodzaju produktu. Oznacza to, że jedna Picking Lista będzie zawierała kilka zamówień składających się z jednej pozycji tego samego towaru. Warto w tym miejscu doprecyzować, że „jedna pozycja” nie oznacza jednej sztuki. Każde zamówienie może liczyć kilka, a nawet kilkanaście sztuk tego samego asortymentu. Objętość Picking List dostosowywana jest do parametrów wprowadzonych podczas konfiguracji procesu kompletacji zamówień jednopozycyjnych. Opisywana metoda idealnie sprawdzi się w firmach, które często otrzymują zamówienia złożone z jednej sztuki tego samego towaru. Przykładem może być sklep internetowy np. z zabawkami.

Wiele zamówień z rozsortowaniem w strefie pakowania (Batch Picking)

Ta metoda jest bardzo podobna do zamówień jednopozycyjnych z tą różnicą, że w SLOP towary odkładamy do wózka kompletacyjnego, a w batch pickingu na regał kompletacyjny. W tym przypadku operator poruszając się po magazynie zbiera wszystkie pozycje z Picking Listy do “jednego wora”. Dopiero na stanowisku pakowania towary są sortowane na poszczególne zamówienia a następnie pakowane. Podobieństwo batch pickingu do multipickingu można znaleźć w wyglądzie Picking List.

W tej metodzie również składają się one z kilku zamówień, z określoną liczbą sztuk asortymentu. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod parametry, według których zamówienia są kategoryzowane na odpowiednią metodę, ustalane są podczas konfiguracji procesu kompletacji.

Proces kompletacji zamówień w systemie NuboWMS

W kontekście kompletacji towarów, system WMS oferuje wiele funkcjonalności i narzędzi, które usprawniają i automatyzują ten proces. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z kompletacją zamówień z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania magazynem:

Wykorzystanie urządzeń mobilnych

Niektóre programy WMS działające w chmurze działają nie tylko na urządzeniach magazynowych, takich jak terminale czy kolektory, ale również na urządzeniach mobilnych jak smartfony, czy tablety. Aplikacje systemu NuboWMS można uruchomić z poziomu przeglądarki, dzięki czemu nieistotne jest samo urządzenie, a jego możliwość połączenia się z siecią.

Optymalizacja trasy kompletacji

Oprogramowanie do zarządzania magazynem posiada funkcję, dzięki której do każdej listy zbiórki generuje się ścieżka kompletacji, która minimalizuje liczbę pustych przebiegów i skraca czas potrzebny na kompletację zamówienia. W rezultacie pracownicy nie tracą czasu na poszukiwanie towarów w magazynie. System NuboWMS posiada 5 metod doboru zasobów, które wpływają na kolejność rezerwacji zasobów pod wydania. Dzięki temu system zawsze pokieruje magazyniera do właściwej lokalizacji, zgodnie z pierwszeństwem wydania.

Kody kreskowe

Systemy WMS często wykorzystują możliwość skanowania kodów kreskowych w procesie kompletacji. Tyczy się to nie tylko kodów kreskowych umieszczonych na opakowaniach produktów, ale również etykiet lokalizacji i nośników. Dzięki temu praca magazynierów staje się szybsza i bezbłędna. W systemie NuboWMS funkcja skanowania kodów kreskowych dostępna jest również dla użytkowników pracujących na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety wyposażone w aparaty fotograficzne.

Przewodnik kompletacji

Systemy do zarządzania magazynem upraszczają pracę magazynierów, dzięki generowaniu przewodników kompletacji. Mowa o tzw. Picking Listach, które w zależności od wybranego typu kompletacji mogą zawierać od jednego do kilku zamówień. Magazynier po wybraniu zadania prowadzony jest przez system od lokalizacji do lokalizacji w celu zebrania odpowiedniego towaru. Przewodnik zawiera informacje o tym do jakiej lokalizacji ma się udać magazynier, jaki towar ma z niej pobrać i w jakiej ilości. Dzięki takiemu rozwiązaniu system wspiera pracę magazynierów, minimalizując ryzyko popełnienia błędu.

Kontrolowane pakowanie

Po skompletowaniu zamówień metodą multipickingu magazynier odkłada kuwetę kompletacyjną lub wózek kompletacyjny do strefy pakowania, gdzie odbywa się kontrola i zabezpieczenie wysyłanego towaru. Podczas tego procesu użytkownicy sprawdzają zgodność zebranych towarów ze złożonym zamówieniem. Taki podział obowiązków nie tylko minimalizuje ryzyko wysłania błędnego towaru do klienta, ale zapewnia również optymalizację pracy całego magazynu.

Integracja z kurierami

Systemy WMS oferują możliwość integracji z serwisami firm kurierskich. Pod koniec procesu pakowania mogą od razu wygenerować dokumenty potrzebne do wysyłki towaru. Dzięki temu użytkownicy nie potrzebują kilku systemów do odpowiedniej obsługi zamówień. Wszystko znajduje się w NuboWMS, co zapewnia integralność procesu wydania.

Korzyści płynące z wykorzystania systemów WMS podczas kompletacji w magazynie

Programy do zarządzania magazynem oferują zaawansowane funkcje, takie jak lokalizowanie towarów, optymalizacja tras kompletacji, automatyczne generowanie list kompletacyjnych oraz skanowanie kodów kreskowych, dzięki którym kompletacja zamówień staje się bardziej zautomatyzowana i zoptymalizowana, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.

Poprzez wykorzystanie systemu WMS pracownicy magazynowi otrzymują precyzyjne informacje o lokalizacji produktów oraz ilości zamówionych towarów co eliminuje ryzyko pomyłek i błędów podczas kompletacji. W efekcie wdrożenie systemu WMS wpływa na zwiększenie precyzji informacji na temat kompletowanych towarów, skrócenie czasu kompletacji i poprawę wydajności magazynu. Przedsiębiorstwa, które korzystają z takiego oprogramowania, zauważają zmniejszenie kosztów związanych z błędami popełnianymi podczas kompletacji. W konsekwencji przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną, budując zaufanie klientów poprzez szybką i dokładną realizację zamówień.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.