Spis treści

Gospodarka magazynowa – definicja, zasady i znaczenie w biznesie

Gospodarka magazynowa, to istotny element przedsiębiorstwa, dobrze zorganizowany i kierowany pozwala zoptymalizować działania firmy. To nie tylko umiejętne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, ale także efektywne zarządzanie przepływem towarów, wdrożenie odpowiedniej nowoczesnej technologii i automatyzacji. Jakie czynniki w kluczowy sposób przyczyniają się do minimalizacji kosztów operacyjnych i szybszej reakcji na zachodzące zmiany rynkowe?

Artykuł pozwoli przybliżyć tematykę związaną z szeroko rozumianą gospodarką magazynową, na co zwrócić uwagę w ekosystemie logistyki, tak aby proces zarządzania był efektywny. Zacznijmy od definicji.

Gospodarka magazynowa definicja

Gospodarka magazynowa (ang. Warehouse management) jest wszechstronnym pojęciem, obejmującym szereg zasad, procesów i czynności, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania całego magazynu. Mowa zarówno o samych procesach logistycznych (przyjęcia, składowanie, kompletacja, wysyłka), jak i organizacji przestrzeni, odpowiednim wyposażeniu, technologiach oraz zasobach ludzkich.  

Tak więc gospodarkę magazynową można analizować z dwóch perspektyw. Pierwsza obejmuje osobne procesy zachodzące w magazynie. Druga, szersza, skupia się na zależnościach między poszczególnymi procesami a innymi elementami współpracującymi ze sobą, zapewniając sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową obejmuje kompleksowe działania związane z planowaniem, organizacją, przewodzeniem i kontrolą. Zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi pozwala na zoptymalizowanie przestrzeni magazynowej, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Gospodarka magazynowa to jedno z ogniw przedsiębiorstwa i do sprawnego funkcjonowania firmy konieczne jest wdrożenie współgrających ze sobą rozwiązań i technik.

Zarządzanie gospodarką magazynową może odbywać się poprzez różne systemy, w zależności od prowadzonej strategii przedsiębiorstwa m.in.:

ERP

(ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa)

Jest to system do kompleksowego, aczkolwiek ogólnego zarządzania procesami w firmie. Obsługuje on takie obszary jak m.in. handel, produkcję, łańcuch dostaw, magazyn, dział księgowości czy kadry i płace.

WMS

(ang. Warehouse Management System - System Zarządzania Magazynem)

Specjalistyczny program do zarządzania gospodarką magazynową i procesami zachodzącymi na magazynie (zaczynając od przyjęcia dostaw do magazynu, kończąc na  wysyłce skompletowanych zleceń). Jako system stricte przeznaczony do zarządzania gospodarką magazynową, posiada najbogatsze możliwości optymalizacji procesów logistycznych.

OMS

(ang. Order Management System - System Zarządzania Zamówieniami)

To oprogramowanie znacząco ułatwiające prowadzenie sprzedaży internetowej, gdzie często dochodzi do oferowania produktów jednocześnie na wielu platformach sprzedażowych i sklepach internetowych.  Jest to specjalistyczny system w obrębie obsługi sprzedaży.

MES

(ang. Manufacturing Execution System - System Zarządzania Produkcją)

System używany do organizacji, obsługi i monitorowania procesów w zakładach produkcyjnych – system informatyczny, który został stworzony głównie w celu zbierania danych bezpośrednio z hali produkcyjnej. Funkcje planowania produkcji mogą być realizowane przez ERP lub specjalistyczny system klasy APS (ang. Adwance Planning and Scheduling).

WES

(ang. Warehouse Execution System - System Realizacji Magazynu)

To kolejny system wsparcia procesów logistycznych, odpowiedzialny za organizację i synchronizację prac związanych z kompletacją i przygotowaniem wysyłki towarów. Realizuje wyłącznie część funkcji systemu WMS, który mimo specjalizacji jest znacznie szerszym rozwiązaniem.

W zarządzaniu gospodarka magazynową należy również wziąć pod uwagę przyjętą strategię łańcucha dostaw, która może przybrać formę:

 • Składowania we własnym magazynie,
 • Składowania w wynajętym magazynie,
 • Cross-Docking,
 • Fullfilment,
 • Dropshipping.

Kolejnym czynnikiem w skutecznym zarządzaniu gospodarka magazynową jest wdrożenie innowacyjności. Nowoczesna technologia, upowszechnienie robotyzacji, sztuczna inteligencja czy automatyzacja pozwala usprawnić i przyspieszyć prace magazynowe, jednocześnie redukując wystąpienie błędów i pomyłek. Nacisk na zwiększenie inwestycji w nowoczesne technologie najczęściej spowodowany jest szybszą chęcią zwiększenia wydajności i konkurencyjności.

Wg analiz, firmy wdrażając automatyzację, w dłuższej perspektywie, zabezpieczają się przed zawodnością i kosztami pracownika fizycznego. To jednostka ludzka staje się najbardziej zawodnym „ogniwem”. Pomimo istniejących tendencji rynkowych, ukierunkowanych na automatyzację, w działaniach usprawniających funkcjonowanie firmy nie można zapomnieć o pracownikach zarówno fizycznych, jak i zarządzających. Zarządzanie gospodarką magazynowa nie może pominąć obszaru związanego z wdrożeniem systemu szkoleniowego czy zapewnieniem odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Zasady gospodarki magazynowej

Gwarancja sprawnego zarządzania gospodarką magazynową i optymalizacja procesów zachodzących w firmie wymusza wdrożenie i przestrzeganie pewnych reguł i zasad.
Do najważniejszych uniwersalnych norm zaliczamy:

 • Właściwa organizacja przestrzeni,
 • Kontrola odpowiedniego poziomu stanów magazynowych,
 • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających organizację pracy,
 • Optymalizacja procesów,
 • Minimalizacja i redukcja kosztów w łańcuchu dostaw,
 • Kontrola, audyt, inwentaryzacja,
 • Inne.

Podsumowanie

Reasumując, gospodarka magazynowa jest szerokim pojęciem, obejmującym wiele procesów, systemów czy narzędzi. Każde z nich musi być ze sobą harmonijnie połączone i tworzyć jeden spójny cel. Przy zachowaniu odpowiedniego systemu zarządzania i doborze odpowiednich aparatów, firma może liczyć na utrzymanie, rozwój i konkurencyjność.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.