Spis treści

System WCS – jaką role odgrywa w automatycznych magazynach

W ostatnim naszym artykule „Jak automatyzacja rewolucjonizuje magazyny” mówimy o tym, jak wprowadzenie automatyki zmienia schemat pracy na magazynie, jednak aby proces przynosił wymierne efekty, należy pamiętać o doborze urządzeń i kompatybilnych z nimi systemów. Jednym z programów występujących w gospodarce magazynowej, który odgrywa istotną rolę w kompleksowej obsłudze automatyki, jest system WCS.

Co to jest system WCS?

System WCS (ang. Warehouse Control System – system kontroli magazynu) odgrywa kluczową rolę integratora automatyki i systemów służących do koordynacji ruchów urządzeń w magazynie. Czynności odbywają się poprzez synchronizację działania sterowników poszczególnych maszyn, takich jak przenośniki, sortery, roboty AGV, roboty mobilne czy układnice. Należy pamiętać, że system WCS to tylko część ogniwa procesu logistycznego, jest integralnie związany z WMS (ang. Warehouse Management System — System Zarządzania Magazynem) oraz PLC (z ang. Programmable Logic Controller). System WCS stanowi swoisty pomost pomiędzy oboma elementami tj. warstwą wirtualną (WMS) a warstwą fizyczną (urządzenia i ich PLC). Warto nadmienić, iż PLC to programowalny sterownik logistyczny i jest stosowany w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym autonomię i autonomiczne urządzenia.

System WCS w praktyce

W praktyce system WMS wydaje zadanie dotyczące ilości i lokalizacji towaru, które mają zostać dostarczone, WCS jako odbiorca polecenia przetwarza i optymalizuje dane, aby przesłać je do PLC, który bezpośrednio kieruje pracą urządzeń automatycznych. WCS jest systemem, który podłącza się do PLC i wydaje polecenia, mówiąc w jego języku. Różne urządzenia mogą posiadać odmienne PLC i wykonują odrębne prace, dlatego posiadają indywidualne komendy. Dodatkowo niektóre urządzenia mogą mieć zbliżone sterowniki PLC i z nimi „rozmawia się podobnie”. Co istotne WCS koordynuje działania pomiędzy różnymi PLC, więc ma też w sobie pewną logikę.

Jeżeli przyjmiemy układ piramidy, to WCS — sterujący wieloma urządzaniami (wieloma PLC) – w tym schemacie umiejscowiony jest nad PLC, natomiast system WMS jest zlokalizowany nad WCS. Dla systemu WMS komunikacja z WCS jest tylko jednym z elementów, z którymi się porozumiewa. System zarządzania magazynem może również rozmawiać z wieloma systemami jednocześnie (koordynując pomiędzy nimi zadania), równocześnie organizując pracę. Istotną kwestią jest fakt, że każdy z tych systemów uzupełnia się wzajemnie, zna swoje miejsce, rolę i kolejność działań.

Główne funkcje systemu WCS

Monitorowanie i kontrola operacji

WCS śledzi i monitoruje wszystkie operacje maszyn w czasie rzeczywistym. Dokładnie wie, co się dzieje z urządzeniami – np. wykrycie nieprawidłowości. Zapewnia to możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy lub awarie. System WCS odbiera również sygnał o gotowości urządzenia do przyjęcia kolejnego polecenia, a tym samym posiada informację o zakończeniu wcześniejszego zadania.

Koordynacja i zarządzanie automatyką magazynową

WCS zapewnia płynne i zintegrowane działanie całej infrastruktury magazynowej, w praktyce przy dużym natężeniu ruchów decyduje o kolejności działania.

Raportowanie i analiza danych

WCS gromadzi dane dotyczące wydajności operacyjnej (czasów przestojów urządzeń, ilości przetworzonych towarów itp.), które są wykorzystywane do generowania raportów i analiz.

Podsumowanie

Wdrożenie automatyki to nie tylko inwestycja w innowacyjne rozwiązania, to również wybór odpowiedniego systemu. WCS to swoiste spoiwo WMS i PLC, jako samodzielny system jest mało użyteczny. Często wraz z automatyką dostarczany jest system WCS, jednak integrując go z odpowiednim systemem WMS, staje się narzędziem optymalizującym pracę, jednocześnie maksymalizując wydajność magazynu.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.