Spis treści

4 sposoby na optymalizację procesów magazynowych

W dzisiejszych czasach, gdzie technologia przenika niemal każdy aspekt naszego życia, również magazyny przekształcają się w inteligentne centra operacyjne. Optymalizacja procesów magazynowych nie kojarzy się już jedynie z równomiernym rozmieszczeniem półek i efektywnym zarządzaniem zasobami. Mamy do czynienia z rewolucją – erą Magazynu 4.0, gdzie algorytmy, automatyzacja, Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja tworzą niezwykle wydajne i sprytne systemy logistyczne. 

W tym artykule odkryjemy, jak nowoczesne technologie i strategie mogą przekształcić tradycyjne procesy magazynowe, prowadząc nas w kierunku przyszłości magazynowania, która jest bardziej efektywna, zrównoważona i zorientowana na klienta niż kiedykolwiek wcześniej. 

Optymalizacja procesów magazynowych?

Ale o co chodzi?

Optymalizacja procesów magazynowych polega na świadomym doskonaleniu każdego kroku w zarządzaniu towarem. Począwszy od przyjęcia dostawy, przez składowanie, aż po dystrybucję. Celem jest osiągnięcie jak największej wydajności, efektywności i redukcji kosztów. Optymalizacja uwzględnia m.in.:

  • odpowiednie zaplanowanie i rozmieszczenie regałów,
  • zautomatyzowanie procesów,
  • minimalizację strat.

Wprowadzając innowacje technologiczne, analizując dane oraz dostosowując strategię do dynamicznych potrzeb rynku, przedsiębiorstwa są w stanie wydobyć pełny potencjał swoich magazynów.

Poniżej prezentujemy 4 sposoby, które pomogą w optymalizacji procesów w magazynie:

Odpowiednia osoba na właściwym miejscu

Działania dążące do optymalizacji operacji magazynowych muszą być poprzedzone odpowiednim planem, który przygotuje osoba z wiedzą i doświadczeniem z zakresu logistyki. Zatrudnienie odpowiedniej osoby jest więc kluczową kwestią w optymalizacji pracy całego magazynu. Specjalista posiadać będzie nie tylko głęboką wiedzę na temat najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania magazynem, ale również orientować się będzie w najnowszych trendach i technologiach, takich jak automatyzacja, systemy informatyczne (WMS) czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu będzie on mógł: 

  • zidentyfikować potencjalne obszary w magazynie wymagające optymalizacji, 
  • optymalizować przepływ towarów oraz wydajność pracy personelu, 
  • dobierać odpowiednie technologie i narzędzia wspierające efektywność magazynu. 

Dzięki eksperckiej wiedzy możliwe jest dostosowanie strategii optymalizacji do unikatowych potrzeb i charakterystyki danego magazynu, co przekłada się na realne korzyści w postaci zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów operacyjnych, poprawy obsługi klienta oraz zrównoważonego zarządzania zasobami. 

Odpowiednio wykorzystana przestrzeń magazynowa

W magazynie przestrzeń i odpowiednie jej rozplanowanie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność pracy całego magazynu. Optymalne wykorzystanie przestrzeni pozwala na zmagazynowanie większej ilości towarów, co z kolei minimalizuje potrzebę ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową magazynu lub wynajmowaniem większych powierzchni. Rozwiązaniem może być np. wprowadzenie regałów przesuwnych, wysokiego składowania, mini load lub innych, które pozwalają wykorzystać pionową przestrzeń magazynu, zwiększając tym samym pojemność składowania bez konieczności rozszerzania powierzchni.

Dodatkowo staranne rozplanowanie przestrzeni magazynowej umożliwia zminimalizowanie dystansu, jaki muszą pokonać pracownicy, aby dotrzeć do towaru. Również uporządkowanie produktów według ich popularności, wielkości, ciężaru itp. pozwala na szybsze i sprawniejsze kompletowanie zamówień, co jest szczególnie istotne w e-commerce.

Strategia Lean management

Strategia Lean Management, znana również jako Lean Manufacturing lub Lean Thinking, stanowi skoncentrowane na efektywności podejście do zarządzania, które ma na celu eliminację marnotrawstwa i maksymalne wykorzystanie zasobów. Wdrożenie tej strategii w magazynie może znacząco wpłynąć na optymalizację poprzez kilka kluczowych aspektów.  

Poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa, takiego jak nadmierne zapasy, niepotrzebne ruchy, nieefektywne procesy kompletacji czy przestoje w pracy, magazyn staje się bardziej efektywny i responsywny. Podejście to promuje standaryzację procesów, usprawniając przepływ towarów, organizację przestrzeni i zarządzanie zasobami. Dzięki ciągłemu monitorowaniu wskaźników oraz zaangażowaniu personelu w doskonalenie operacji, Lean Management umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. 

Ostatecznym efektem jest zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów operacyjnych, skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie satysfakcji klienta poprzez dostarczanie produktów w terminie. 

System WMS

System WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie zaprojektowane w celu skutecznego zarządzania operacjami magazynowymi. Jego obecność ma znaczący wpływ na optymalizację pracy poprzez dostarczanie narzędzi i funkcji, które usprawniają i kontrolują różne aspekty operacji magazynowych. Oto kilka głównych sposobów, w jakie WMS wpływa na optymalizację pracy magazynu: 

Lokalizowanie towarów

Program magazynowy pełni niezastąpioną funkcję w lokalizowaniu i odnajdywaniu towarów. Dzięki możliwości odwzorowania posiadanych systemów składowania każdy rząd, regał, poziom oraz pole odkładcze posiada kod, który pełni funkcję identyfikatora. Przyjmując oraz przesuwając towary, przypisuje się im wybraną lokalizację, wskazując kod. Takie rozwiązanie pozwala w błyskawicznym tempie określić miejsce składowania każdego produktu w magazynie, unikając czasochłonnego przeszukiwania półek. Jest to szczególnie przydatne w magazynach wysokiego składowania, gdzie towary lokowane są na znacznych wysokościach. Bez systemu WMS odnalezienie odpowiedniego towaru jest bardzo czasochłonne i niekiedy wymaga zaangażowania do tego kilku pracowników. 

Monitorowanie ruchu towarów

Monitorowanie ruchu towarów to kluczowa zaleta systemu WMS, który umożliwia szczegółowe śledzenie przemieszczania się towarów nie tylko w obrębie magazynu, ale również poza nim. Wykorzystując w tym celu numer listu przewozowego, użytkownik może zweryfikować, na jakim etapie dostawy jest dana przesyłka. Monitorując i analizując ruch towarów, możliwe jest zwiększenie efektywności i precyzji procesów magazynowych. 

System WMS rejestruje każdą operację związaną z zasobami. Począwszy od przekwalifikowań przez ruchy towarów, takie jak: przyjęcie dostawy, przesunięcie, kompletacje zamówienia czy wydanie, po czas pracy wykonania danego zadania oraz przestojów w pracy. Ponadto oprogramowanie posiada możliwość ewidencji atrybutów towarów takich jak: data ważności, data produkcji, partia czy numer seryjny, co pozwala zarządzać zasobem z większą świadomością.  

Korzystając z danych dotyczących ruchu towarów, system WMS generuje raporty, które umożliwiają monitorowanie wydajności procesów, identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień oraz prognozowanie zapotrzebowania na poszczególne produkty. Na podstawie tych informacji zarządzający magazynem mogą podejmować świadome decyzje, które przyczyniają się do optymalizacji całego procesu logistycznego. 

Usprawnienie procesu kompletacji zamówień

Proces kompletacji jest jednym z najistotniejszych operacji w magazynie. Dobrze zaplanowany i zrealizowany proces kompletacji będzie pozytywnie wpływał na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów związanych z działaniem magazynu, budowaniem renomy marki oraz minimalizowaniem ryzyka ponoszenia kosztów wynikających z reklamacji. Chcąc ograniczyć liczbę pomyłek popełnianych przez magazynierów, należy usprawnić cały proces, wykorzystując w tym celu narzędzia i funkcje oferowane przez system WMS.  

Usprawnienie procesu kompletacji pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na zbiórkę i przygotowanie zamówienia do wysyłki. Dzięki zadaniowemu podejściu do realizacji zamówień, każdy dokument przeradza się w Picking Listę, dla której automatycznie generowana jest ścieżka zbiórki. Pracownik przemierza magazyn zgodnie z planem, który został opracowany przez system. Wykorzystując przy tym skanery, pracownicy mogą precyzyjnie identyfikować produkty, a co za tym idzie kompletować zamówienia, skracając czas spędzony na poszukiwaniu produktów na własną rękę. 

Dodatkowo systemy WMS przyczyniają się do redukcji błędów ludzkich, które mogą występować w procesie kompletacji opierającym się na papierowych przewodnikach.

Usprawnienie komunikacji

Sprawna komunikacja w magazynie ma kluczowe znaczenie dla efektywności operacji logistycznych. Optymalny przepływ informacji między pracownikami, systemami i procesami jest kluczowy dla osiągnięcia wyższej wydajności, dokładności i szybkości działań. Skuteczne usprawnienie komunikacji polega na integracji różnych systemów informatycznych, takich jak WMS, ERP czy systemy e-commerce. Dzięki temu informacje są w czasie rzeczywistym udostępniane w całej firmie, umożliwiając lepszą koordynację i planowanie. 

W niniejszym artykule przedstawiono spojrzenie na cztery strategiczne sposoby, które mogą znacząco poprawić efektywność operacyjną. Warto w tym miejscu wspomnieć, że droga do w pełni zoptymalizowanego magazynu jest długa, wyboista i wymaga starannej analizy, przygotowania oraz zaangażowania zespołu. Jednakże rezultaty tego wysiłku są tego warte. Poprawa wydajności, redukcja kosztów, zwiększenie dokładności i satysfakcji klienta to cele, których osiągnięcie może przekształcić magazyn w strategiczny atut biznesowy. Ostatecznie proces optymalizacji magazynu jest nie tylko kluczem do zwiększenia konkurencyjności, ale także do budowania stabilnej i efektywnej bazy dla przyszłych sukcesów.  

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.