Spis treści

Logistyka dystrybucji – cel, funkcje oraz problemy

Sukces przedsiębiorstwa to nie tylko wysokiej jakości produkty, równie istotnym czynnikiem jest jego dostarczenie.

Definicja logistyki dystrybucji

Logistyka dystrybucji to finalny etap w łańcuchu dostaw. Optymalizacja działań tego ogniwa pozwala na sprawną i szybką realizację zamówienia oraz dostarczenie go do wyznaczonego miejsca w zaplanowanym czasie. Punktem docelowym zamówienia może być zarówno finalny konsument, punkt odbioru, centrum logistyczne, centrum dystrybucji, jak i inne przedsiębiorstwo.

Co obejmuje proces dystrybucji?

Logistyka dystrybucji to szerokie spektrum działań obejmujących czynności związane z realizacją i wysyłką zamówienia. Spójność i kompatybilność wszystkich czynności w logistyce dystrybucji pozwala na sprawną i terminową dostawę zlecenia.

W planowaniu operacji logistyki dystrybucji należy zwrócić uwagę na:

Kompletacja

Proces polegający na zbiórce towarów zamówionych przez klientów. Realizacja zamówień może odbywać się różnymi metodami, począwszy od najprostszej kompletacji pojedynczych zamówień, poprzez zastosowanie multipickingu — czyli zbiórce wielu zamówień jednocześnie — aż po skoordynowaną kompletację z wielu stref czy wręcz magazynów. Kompletacja może zostać zoptymalizowana dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu WMS, wdrożeniu automatyki/autonomiki, lub poprzez zastosowanie tradycyjnych narzędzi w postaci np. wózków kompletacyjnych.

Konsolidacja zamówień

Proces charakteryzuje się porządkowaniem zamówień przed ich wysyłką. Konsolidacja może odbywać się na różnym etapie logistyki dystrybucji i może przybierać różną formę. Odpowiednie grupowanie zamówień ma na celu optymalizację kosztów kompletacji, przewozu, zwiększenie obsługi logistycznej (większa częstotliwość, poszerzenie obszaru transportu), a także zwiększenie przepustowości przestrzeni magazynowej.

Pakowanie

Kolejnym etapem logistyki dystrybucji jest pakowanie. Zebrane towary trafiają na stanowiska pakowania, gdzie są rozsortowywane zgodnie z zamówieniami, umieszczane w opakowaniach wysyłkowych i zabezpieczane na czas wysyłki. Odpowiednio przygotowane stanowisko pakowania pozwala usprawnić całą obróbkę pakowania wysyłanego towaru, w tym celu warto zaopatrzyć się w tzw. stanowisko robocze, które może zostać spersonalizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami (wyposażone w monitor, drukarkę do wydruku listów przewozowych, skanery, podajniki folii i wszystkie potrzebne narzędzia).

Załadunek

Polega na umieszczeniu zamówień w środku transportu zgodnie z planem załadunku. Do usprawnienia procesu załadunku warto wykorzystać odpowiednie narzędzia np. wózki systemowe, elastyczne przenośniki czy roboty autonomiczne. Po umieszczeniu towarów należy je odpowiednio zabezpieczyć. Ważne jest, aby ładunek był równomiernie rozmieszczony w pojeździe, co wpływa na stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Transport oraz dostarczenie zamówienia – ostatnia mila w logistyce

Ważnym elementem tej części logistyki dystrybucji jest dobór odpowiedniego sposobu dostawy np. poprzez firmę spedycyjną, kurierską czy własny transport. Dobór odpowiedniej metody transportu zależny jest w głównej mierze od miejsca przeznaczenia (centrum logistyczne, centrum dystrybucyjne, punkty sprzedaży lub adres klienta) oraz odległości.

Problemy logistyki dystrybucji

Aby uniknąć kosztownych błędów w całej logistyce dystrybucji, niezbędne jest szczegółowe planowanie i analiza wszystkich procesów. Logistyka dystrybucji to wymagający element w całej infrastrukturze przedsiębiorstwa. Niewłaściwy dobór systemów, metod i narzędzi w pojedynczym ogniwie może prowadzić do zaburzeń i dysproporcji. W planowaniu całokształtu logistyki dystrybucji należy pamiętać również o nieobliczalnych czynnikach takich jak nieprzewidywalności popytu, możliwe problemy w transporcie, niewłaściwe zarządzanie zapasami, niespodziewane i incydentalne koszty.

Cel logistyki dystrybucji

Założeniem logistyki dystrybucji jest zoptymalizowanie wszystkich operacji tak, aby dostarczenie kompletnego zamówienia odbyło się w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu wysokiej jakości dostawy oraz opłacalnym koszcie. Odpowiednie działania w logistyce dystrybucji, tj. wdrożenie właściwych systemów magazynowych, inwestycja w innowacyjność oraz optymalny sposób transportu nie tylko poprawiają wizerunek firmy i zadowolenie klienta, ale przede wszystkim usprawniają funkcjonowanie całego biznesu.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.