Spis treści

Wszystkie twarze nośnika, czyli o jednostkach logistycznych w magazynie

Wśród użytkowników systemu NuboWMS znajdą się tacy, którzy bez nośnika nie wyobrażają sobie działań magazynowych. Są też i tacy, którzy zastanawiają się do czego w ogóle on służy i jaką pełni rolę w logistyce. W tym krótkim poradniku skupimy się na objaśnieniu czym jest nośnik i do czego się przydaje.

Czym jest nośnik?

Nośnik logistyczny, znany również jako jednostka logistyczna lub jednostka transportowa, to fizyczne opakowanie lub pojemnik, który jest zaprojektowany w taki sposób, alby ułatwić transport, składowanie i przenoszenie towaru w trakcie procesu logistycznego. Może to być np. paleta, karton, skrzynia, beczka, pojemnik, kuweta itp. Nośniki są często wykonywane z trwałego materiału, takiego jak drewno, metal lub plastik.

Do czego przyda się nośnik w magazynie?

Nośniki pełnią wiele istotnych funkcji w logistyce:

Jednak sama fizyczna forma nośnika nie zapewni firmom optymalizacji procesów magazynowych. Chcąc włączyć możliwość zarządzania nimi w procesach logistycznych, należy rozpocząć ich ewidencję w programie do magazynowania.

Nośnik w systemie NuboWMS

W systemie NuboWMS nośniki dzielimy na:

Wygenerowane nośniki otrzymują swój numer identyfikacyjny, który można wydrukować w postaci etykiety z kodem kreskowym. Wydrukowane etykiety nakleja się na palety bądź kartony, dzięki czemu nośnik fizyczny i systemowy stają się jedną pozycją. Bez tego paleta bądź karton są tylko przedmiotami, które nie mają odzwierciedlenia w systemie WMS. Oznaczanie nośników pomaga nie tylko w ich ewidencjonowaniu, ale ułatwia również ich identyfikację w procesach logistycznych. Warto w tym miejscu przeanalizować kilka przykładów, które pokazują wartość wykorzystywania nośników w procesach:

Przykład 1

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą opakowań tekturowych. System NuboWMS wspomaga procesy magazynowania towarów, które przyjmowane są z produkcji i wydawane cało paletowo na strefę kompletacji. Na każdej palecie jest konkretny towar w określonej ilości. Z magazynu najczęściej wydawane są w sposób nieawizowany pełne palety, które przesuwane są do strefy kompletacji.

Dzięki wykorzystaniu nośników:

 1. Proces przesunięcia i wydania opiera się na zeskanowaniu kodu nośnika i kliknięciu wprowadź.
 2. Pracownicy oszczędzają czas, ponieważ przesuwając nośnik, przesuwamy od razu cały zasób, który się na nim znajduje.

Dla porównania:

Gdyby omawiana firma nie zdecydowała się na wykorzystywanie nośników, musiałaby przy każdym procesie wprowadzać wszystkie parametry towaru, którego dotyczyłby proces przesunięcia i wydania.

 • Zwiększałoby to liczbę kliknięć z jednego, do ok 5-7 w zależności od tego, czy dany towar wymaga ewidencjonowania partii, numeru seryjnego daty produkcji itd.
 • Czas potrzebny na wykonanie jednej operacji znacznie się wydłuża z kilku sekund do nawet minuty.

Przykład 2

Firma zajmująca się zleceniami remontowo-budowlanymi. Posiadają 10 samochodów, które traktowane są w systemie jak lokalizacje. Z magazynu głównego przesuwane są towary do poszczególnych pojazdów, jadących na realizację zlecenia. Firma korzysta ze specjalnych skrzyń na narzędzia, w których znajduje się kilka/kilkanaście towarów tworzących set/komplet. Skrzynie wracają na magazyn po zakończonym zleceniu.

Dzięki wykorzystaniu nośników:

 1. Minimalizują czas zbiórki towaru, potrzebnego do zrealizowania projektu.
 2. Wykorzystując proces przesunięcia, ograniczają liczbę kliknięć do dwóch.

Dla porównania:

Gdyby firma postanowiła każdy towar trzymać luzem, pracownicy musieliby przesuwać każdy towar z osobna do odpowiedniego samochodu. Przyjmując, że każda skrzynia liczy najmniej 10 produktów, a takich skrzyń na realizację jedzie niekiedy 5, w rezultacie pracownicy musieliby wykonać 50 przesunięć.

 • Trwałoby to bardzo długo, w dodatku istnieje ryzyko popełnienia błędu.
 • Powrót towaru na magazyn wiązałby się z ponownym wykonaniem tej samej operacji.

Przykład 3

Kolejna firma zajmuje się handlem towarami importowanymi z zagranicy. Do magazynu trafiają kontenery transportowe zawierające mix różnych towarów, które są rozsortowywane na palety podczas procesu przyjęcia. Sformowane palety są transportowane do wolnych miejsc regałowych, gdzie są składowane. Podczas procesu kompletacji odpowiednia ilość towaru pobierana jest z nośnika, na którym się znajduje.

Dzięki wykorzystaniu nośników:

 1. Firma nie traci czasu na przesunięcia towarów luzem.
 2. Mogą zbudować zawartość każdej palety i dowolnie ją modyfikować według potrzeb.

Dla porównania:

Jeżeli firma nie korzystałaby z nośników przesunięcie rozsortowanych towarów opierałoby się na przesunięciu każdego towaru, np. każda koszulka w różnym rozmiarze i różnym kolorze z osobna.

 • Zajęłoby to więcej czasu.
 • Wymagałoby zaangażowania większej ilości osób, którzy byliby odpowiedzialni za przenoszenie towarów i lokowanie ich w miejscach docelowych.

Warto, czy nie warto

Nośniki od zawsze stanowiły integralną część procesów magazynowych. Pełnią kluczową funkcję w zapewnieniu ochrony, przenoszeniu, przechowywaniu i identyfikowaniu towarów podczas procesów logistycznych. Ich odpowiednie wykorzystanie przyczynia się również do zwiększenia efektywności oraz optymalizacji operacji magazynowych. Warto w tym miejscu dodać, że ich ewidencja nie jest obowiązkowa. Można przeprowadzać operacje magazynowe z wykorzystaniem fizycznych nośników, które nie są rejestrowane w systemie.

Niemniej warto mieć na uwadze, że decyzja o tym, czy warto skorzystać z rejestrowania nośników w systemie WMS, powinna wynikać z analizy procesów logistycznych oraz oczekiwań względem stanu docelowego.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.