Spis treści

5 błędów w magazynie, których unikniesz dzięki systemowi NuboWMS

Wykorzystanie systemu WMS w magazynie może znacznie poprawić efektywność i precyzje zarządzania zapasami. Tradycyjne metody magazynowania często narażają przedsiębiorstwa na błędy, które prowadzą do opóźnień, dodatkowych kosztów i utraty klientów. W tym artykule przedstawimy 5 przykładów błędów w magazynie oraz jak można ich uniknąć, wykorzystując program do zarządzania magazynem w chmurze.

Błąd nr 1

Brak wiedzy o lokalizacji towarów w magazynie

Częstym problemem w tradycyjnym magazynowaniu jest brak wiedzy o miejscu przechowywania produktów. Pracownicy magazynu posiadającego znaczną liczbę lokalizacji (regałów i bloków) mogą mieć trudności ze zlokalizowaniem konkretnych pozycji. Może to prowadzić do zwiększenia czasu na poszukiwanie towaru i w rezultacie opóźnień w wydaniach.

Dzięki programowi do zarządzania magazynem w chmurze możliwe jest precyzyjne lokalizowanie każdego produktu w magazynie. Za pomocą systemu WMS i połączonych z nim terminali, po zeskanowaniu kodu kreskowego pracownicy mogą łatwo zidentyfikować i zlokalizować poszczególne towary. Program oprócz aktualnych informacji o lokalizacji produktów prezentuje dane na temat stanu zapasów, co nie tylko skraca czas potrzebny do odnalezienia poszukiwanego towaru, ale również zwiększa poziom kontroli nad zasobami.

Firma, która używała „zeszytowych” metod magazynowania, często traciła informację o lokalizacji produktu. Po wdrożeniu systemu do magazynowania działającego w chmurze pracownicy mieli dostęp do szczegółowych informacji na temat lokalizacji każdego produktu, co skróciło proces dotarcia do towaru oraz wpłynęło na wydajność operacji magazynowych.

Błąd nr 2

Zduplikowane kartoteki towarowe

W magazynach, gdzie zarządzanie odbywa się przy pomocy tradycyjnych metod, zduplikowane kartoteki są powszechnym problemem. Powstają one na skutek ręcznego wprowadzania danych, braku spójności między różnymi systemami lub nieodpowiedniego zarządzania bazą danych. Prowadzi to do wielu niekorzystnych konsekwencji. Przede wszystkim mogą przyczyniać się do pojawiania się nad stanów towarów przyjętych pod innym indeksem, co utrudnia prawidłowe monitorowanie stanów magazynowych i prowadzi do błędów w kompletacji zamówień. Mogą także wprowadzać zamieszanie i niejasność w procesie zarządzania towarem, co wpływa na efektywność magazynu i jakość obsługi klienta.

Wdrożenie systemu WMS online jest skutecznym sposobem na uniknięcie problemów zduplikowanych kartotek towarowych. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie kilku kodów kreskowych dla jednej kartoteki, co niweluje liczbę kartotek towarów o tych samych cechach, ale z innym kodem kreskowym. Dzięki temu w przypadku kolejnego towaru o identycznych parametrach jak istniejący produkt w systemie, wystarczy dodać nowy kod kreskowy do takiej kartoteki, zamiast wprowadzać wszystkie dane na nowo.

Hurtownia z artykułami papierniczymi miała poważne problemy ze zduplikowanymi produktami w swoim magazynie. Wiązało się to z tym, że te same towary pochodziły od różnych dostawców, którzy sygnowali je swoimi kodami kreskowymi. Ręczne wprowadzanie danych przez kilku pracowników spowodowało, że wiele tych samych produktów miało kilka różnych indeksów. W rezultacie doszło do nieprawidłowości w stanach magazynowych. Po wdrożeniu systemu NuboWMS firma była w stanie skonsolidować dane i wyeliminować zduplikowane kartoteki towarowe, dzięki możliwości dodawania kilku kodów kreskowych dla jednej kartoteki. Poprawiło to efektywność i dokładność operacji magazynowych.

Błąd nr 3

Opóźnienie i błędy w kompletacji zamówień

Tradycyjne metody kompletacji zamówień, takie jak ręczne przeszukiwanie magazynu w celu odnalezienia odpowiednich produktów są czasochłonne i podatne na błędy. Mogą one również prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień i niezadowolenia klientów.

Systemy WMS działające w chmurze umożliwiają optymalizację procesu kompletacji zamówień. Dzięki szczegółowym informacjom na temat lokalizacji produktów oraz generowaniu listy zbiórki towarów magazynierzy prowadzeni są do konkretnego miejsca w magazynie, gdzie pobierają potrzebne towary w bardziej efektywny sposób. Rozwiązanie systemu w postaci marszruty, czyli optymalnej ścieżki kompletacji, przyspieszają zbiórkę minimalizując ryzyko błędów.

Hurtownia elektroniczna, która wcześniej polegała na ręcznym przeszukiwaniu magazynu, często doświadczała opóźnień w kompletacji zamówień. W dodatku nowi pracownicy często popełniali błędy, wysyłając do klientów produkty podobne, ale o innych parametrach. Po wdrożeniu oprogramowania do zarządzania magazynem online, firma zauważyła znaczną poprawę czasu kompletacji i jej bezbłędność. Przełożyło się to na zwiększoną satysfakcję klienta, wzrost sprzedaży i mniejszą ilość reklamacji.

Błąd nr 4

Brak spójności danych magazynowych

W tradycyjnym podejściu do zarządzania magazynem, korzystając z papierowych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, istnieje duże ryzyko wystąpienia błędów i niezgodności danych, które mogą wynikać np. z braku systematyczności w prowadzeniu dokumentacji lub z wprowadzania kilku wariantów danych. Może to prowadzić do fałszowania rzeczywistego stanu rzeczy co w rezultacie będzie przekładało się na nieprawidłowe planowanie.

Wdrożenie oprogramowania WMS online umożliwia zintegrowane i spójne zarządzanie danymi magazynowymi. Wszystkie informacje dotyczące produktów, lokalizacji, stanów zapasów i operacji są przechowywane w jednym miejscu. W rezultacie ryzyko błędnych danych jest zminimalizowane. Dodatkowo zapewnia to spójność informacji ze stanem faktycznym.

Hurtownia kosmetyczna często zmagała się z niezgodnościami w danych magazynowych. Powodowało to problemy w procesie zamówień i rozliczeń. Po wdrożeniu systemu WMS w chmurze firma miała spójne dane, które były dostępne dla wszystkich pracowników w czasie rzeczywistym. Pomogło to uniknąć niezgodności i usprawniło procesy magazynowe.

Błąd nr 5

Brak śledzenia dat ważności produktów

W przypadku produktów o ograniczonej trwałości, takich jak żywność, leki lub kosmetyki ważne jest monitorowanie terminów przydatności. Brak ich systematycznego śledzenia może prowadzić do wysyłki przeterminowanych lub szkodliwych produktów, co stanowi ryzyko dla reputacji firmy i narażanie się na konsekwencje prawne.

System WMS umożliwia ewidencję nie tylko dat ważności produktów, ale również daty produkcji, numerów seryjnych czy partii w każdym procesie magazynowym. Dodatkowo dzięki określeniu odpowiednich parametrów metody zbiórki, system w pierwszej kolejności będzie rezerwował do wydania towary z najwcześniejszym terminem przydatności. W rezultacie ryzyko wysyłki przeterminowanych produktów jest minimalne.

Hurtownia spożywcza, która korzystała z modułu magazynowego, nieposiadającego możliwości śledzenia dat ważności miała trudności z utrzymaniem jakości swoich produktów i narażała się na ryzyko sprzedaży przeterminowanych produktów. Po wdrożeniu systemu WMS online firma była w stanie monitorować terminy ważności, co przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka naruszenia przepisów i zwiększenia bezpieczeństwa klientów.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy pięć powszechnych błędów występujących w magazynach i przedstawiliśmy, jak system WMS działający w chmurze może pomóc w ich rozwiązaniu. Tradycyjne metody magazynowania często prowadzą do problemów z zarządzaniem zapasami, nieefektywnej kompletacji zamówień, braku kontroli terminów ważności oraz niespójności w danych magazynowych. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem eliminuje te problemy, zapewniając firmom precyzyjne lokalizowanie towarów, zawsze aktualne informacje o stanach magazynowych, optymalizację kompletacji zamówień, kontrolę nad datami ważności i integralność danych. Reasumując wdrożenie systemu WMS jest kluczowe dla współczesnych magazynów, które chcą uniknąć błędów, zoptymalizować swoje operacje i osiągnąć długoterminowy wzrost.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.