Spis treści

Jakie lokalizacje stworzyć w magazynie?

Jedną z funkcji programu/systemu magazynowego tzw. WMS (ang. Warehouse Management System) jest ewidencja zasobów, które znajdują się w magazynie. Innymi słowy, oznacza to, że system posiada informację nie tylko o ilości towaru zgromadzonego w magazynie, ale również o tym, gdzie się znajduje.

Lokalizacja. Co to jest?

Lokalizacja (lokacja) to nic innego jak wydzielone miejsce. Samo pojęcie jest bardzo ogólne i mieści w swoim zakresie różnorodne metody składowania towaru.

Lokalizacje możemy podzielić na:

Lokalizacja regałowa

Jest to konkretne miejsce w magazynie, gdzie umieszcza się dany produkt w regale lub na półce. Lokalizacje regałowe są zazwyczaj oznakowane w sposób umożliwiający szybkie i łatwe ich zidentyfikowanie, na przykład poprzez numery, litery i kody kreskowe. W magazynach stosuje się różne rodzaje lokalizacji regałowych, w zależności od potrzeb i charakterystyki magazynu. Mogą to być na przykład lokalizacje w regale wysokiego składowania, lokalizacje w regałach niskiego składowania, a także lokalizacje w magazynach automatycznych.

Możemy podzielić je na:

Regały paletowe

Lokalizacje paletowe – miejsca w magazynie, gdzie składowane są palety z produktami lub materiałami. Zazwyczaj zbudowane są ze specjalnych konstrukcji regałowych (ram, półek, a także elementów mocujących palety, takich jak prowadnice lub wcięcia na widełki wózków widłowych), które są zaprojektowane do przechowywania palet.

Regały półkowe

Lokalizacje półkowe – lżejsze od lokalizacji paletowych konstrukcje składające się z półek (wypełnionych płytą wiórową lub kratownicą), które służą do przechowywania różnych przedmiotów. Najczęściej używane do składowania pojedynczych jednostek produktów tzw. „drobnicy” lub towarów w nośnikach mniejszych niż palety, np. w kuwetach. Regały półkowe mogą mieć różne rozmiary w zależności od zastosowania i preferencji.

Lokalizacja blokowa

W takich lokalizacjach towar składowany jest na podłodze, najczęściej na paletach, które dodatkowo można piętrować.

W obrębie jednego magazynu możemy wykorzystać różnego rodzaju systemy składowania.

W NuboWMS możesz utworzyć:

  • bramy,
  • lokalizacje blokowe,
  • lokalizacje paletowe,
  • lokalizacje półkowe,
  • stanowiska pakowania.

Idealna lokalizacja dla moich potrzeb

Naturalnym działaniem jest odwzorowanie w systemie WMS posiadanych sposobów składowania towaru, np. mając w swoim magazynie regały półkowe, w systemie utworzymy ich cyfrową kopię w postaci lokalizacji regałowych z podziałem na rzędy, piony, poziomy itd. W większości przypadków będzie to rozwiązanie, które przyniesie zamierzone rezultaty. Co jednak zrobić, jeżeli w magazynie wykorzystuje się kilka sposobów składowania towarów? Jak wtedy zorganizować lokalizacje?

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych rozwiązań konfiguracji Systemów składowania w odniesieniu do wykorzystywanych metod składowania towarów.

Jak to robimy w NuboWMS?

Przykład 1

Jeden z naszych klientów prowadzi sprzedaż e-commerce różnych produktów. Jego magazyn składa się z kilku regałów półkowych ustawionych w jeden rząd oraz pola odkładczego, w którym towar lokowany jest na 3-4 paletach znajdujących się na podłodze. Towar wydawany jest w sposób awizowany ze wszystkich lokalizacji w magazynie.

Konfiguracja systemów składowania w NuboWMS:

Przykład 2

Klient prowadzi działalność budowlaną. Posiada magazyn zlokalizowany na zewnątrz budynku, który służy do składowania elementów rusztowania, wsporników i konstrukcji metalowych sporej wielkości, wykorzystywanych na potrzeby zleceń budowlanych. Towar wydawany jest metodą nieawizowaną na realizację projektu i przyjmowany w taki sam sposób po zakończeniu zlecenia.

Konfiguracja systemów składowania w NuboWMS:

Przykład 3

Jeden z naszych klientów zajmuje się produkcją elementów drewnianych. Posiada magazyn przy hali produkcyjnej podzielony na regały paletowe oraz pola odkładcze, na których towary gotowe czekają na kontrolę jakości, po której są transportowane do miejsc regałowych. Wydania surowców na produkcję i przyjęcia surowców do magazynu zawsze odbywają się na podstawie awizacji. Jednak przyjęcia i wydania towarów gotowych przebiegają już w sposób nieawizowany (ad hoc).

Konfiguracja systemów składowania w NuboWMS:

Przykład 4

Klient zajmuje się produkcją i handlem wyrobami metalowymi. Towar składowany jest w magazynie wysokiego składowania, w którym na dolnych poziomach towary składowane są na półkach, a na wyższych poziomach na paletach. Towary z półek kompletowane są według wprowadzanych awizacji, a towary z palet stanowią zapas magazynowy.

Konfiguracja systemów składowania w NuboWMS:

Wyjątki czasem się zdarzają

Należy jednak dodać, że odwzorowanie w systemie WMS fizycznie posiadanych systemów składowania nie zawsze będzie odpowiedzią na Wasze problemy magazynowe. Może się okazać, że mniej czasochłonne i wystarczające okaże się stworzenie jednej lokalizacji blokowej mimo posiadanych regałów. Przed konfiguracją Systemów Składowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Do czego potrzebuję systemu WMS? i w zależności od udzielonej odpowiedzi utworzyć odpowiednie lokalizacje.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.