Spis treści

Kompletacja multipicking w programie WMS – czym jest multipicking i jak wpływa na efektywność kompletacji zamówień.

Kompletacja zamówień w magazynie to kluczowy etap w procesie logistycznym, który może napotkać liczne problemy i trudności. Mimo rozwoju technologicznego w wielu magazynach kompletacja w dalszym ciągu opiera się na „metodzie papierowej”. Jedyną pomocą jest wydruk zamówienia zawierający informacje o towarach, które należy zebrać, zapakować i wysłać. W takim przypadku magazynier może liczyć wyłącznie na swoją wiedzę oraz doświadczenie podparte wieloletnim stażem pracy w firmie. Problem pojawia się w momencie zatrudnienia nowego pracownika. Wówczas prawdopodobieństwo skompletowania zamówienia w rozsądnym przedziale czasu jest bliskie zeru.

Taka metoda być może sprawdza się w małych magazynach z niewielką liczbą towarów oraz zamówień, jednak więksi przedsiębiorcy z sektora e-commerce mogą mieć problem z obsłużeniem znaczącej liczby zamówień.

Przyszłość kompletacji jest w systemie WMS

Efektywna i dokładna kompletacja jest nie tylko istotna dla zadowolenia klientów, którzy oczekują, że zamówienie trafi do nich w jak najkrótszym czasie, ale również ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Tak więc optymalizacja procesu kompletacji staje się coraz częstszą potrzebą wśród klientów poszukujących rozwiązania w systemach WMS.

Oprogramowanie magazynowe posiada możliwość dokładnego odwzorowania w programie posiadanych systemów składowania. Dzięki temu pracownicy nie muszą poświęcać czasu na samodzielne lokalizowanie towarów. System nie tylko wskaże dokładne położenie produktów, ale również wytyczy optymalną ścieżkę kompletacji. Obowiązkiem magazyniera jest jedynie udać się we wskazane miejsce, pobrać odpowiedni towar i potwierdzić czynność na ekranie terminala, smartfona lub tableta.

Ogromnym udogodnieniem jest również możliwość kompletowania kilku zamówień jednocześnie. Bez systemu magazynowego jest to czynność bardzo trudna do zrealizowania, przez co firmy muszą bazować na realizacji każdego zamówienia z osobna. Systemy magazynowe wspierają różne metody kompletacji oparte na multipickingu.

Czym właściwie jest multipicking i jakie niesie za sobą korzyści? W tym artykule skupimy się na objaśnieniu tajników tej strategii kompletacji w systemie NuboWMS.

Czym jest multipicking?

Multipicking to strategia kompletacji, która polega na jednoczesnym kompletowaniu wielu zamówień w tym samym czasie przez jednego pracownika. Liczba zamówień realizowanych tą metodą jest ograniczona i zależy od potrzeb i specyfiki organizacji.  

Zamówienia łączone są w jedną listę kompletacyjną (picking list – PL), która pełni funkcję zadania. Dzięki połączeniu kilku zamówień w jedną Picking Listę pracownik przy jednym przejściu przez magazyn, zbierze towar dla kilku zamówień. W rezultacie zwiększa się efektywność pracy magazynierów podczas kompletacji. 

W ramach multipickingu możemy wyróżnić kilka sposobów kompletacji zamówień. 

Single Line Order Picking

jednoczesna kompletacja kilku zamówień jednoliniowych 

Podczas kompletacji metodą SLOP, magazynier kompletuje tzw. zamówienia jednoliniowe – zawierające tylko jedną pozycję asortymentową. Podczas przejścia przez magazyn jednorazowo pobiera z lokalizacji towar w ilościach potrzebnych do zrealizowania wszystkich przypisanych zamówień i odkłada go do wózka kompletacyjnego.  Dopiero na stanowisku pakowania następuje podział towaru na konkretne zamówienia. System podpowiada pakującemu jaką ilość danego produktu należy pobrać z wózka. 

Cluster Picking

kompletacja kilku zamówień z jednoczesnym rozsortowaniem na wózku kompletacyjnym 

Ogromną zaletą tej metody jest jej elastyczność. Z jej pomocą możemy obsługiwać zamówienia każdego rodzaju od jednopozycyjnych po wielopozycyjne. Do metody potrzebny jest wózek kompletacyjny pozwalający na sortowanie towarów pod konkretne zamówienie. Podczas kompletacji operator pobiera z lokalizacji towar w ilości zgodnej z konkretnym zamówieniem. Następnie odkłada go do odpowiedniej kuwety/przegródki znajdującej się na wózku kompletacyjnym. Kuweta/przegródka jest powiązana z konkretnym zamówieniem. Przy tej metodzie kompletujący może mieć konieczność kilkukrotnego pobrania tego samego towaru z jednej lokalizacji i odłożenia go do różnych kuwet przypisanych do odpowiednich zamówień.  

Przy tej metodzie rozsortowanie towaru na poszczególne zamówienia następuje już podczas kompletacji, co ułatwia później etap pakowania.  

Batch Picking

kompletacja kilku zamówień z późniejszym rozsortowaniem w wyznaczonej strefie. 

Kompletując metodą Batch Pickingu magazynier, podobnie jak w SLOP-ie, za jednym razem pobiera z lokalizacji wszystkie potrzebne ilości danego towaru. Dla kompletującego ta metoda jest praktycznie identyczna z Single Line Order Picking. Różnica jest tylko taka, że po etapie kompletacji musi nastąpić etap rozsortowania. W związku z tym przy tej metodzie konieczne jest wygospodarowanie na magazynie miejsca do dekompletacji. Często takim miejscem jest regał, na którym następuje rozsortowanie. Każda lokalizacja na takim regale odpowiada jednemu zamówieniu. Podczas pakowania system WMS podpowiada pakującemu, z jakich lokalizacji ma pobrać towar, aby spakować całe zamówienie. 

Proces kompletacji multipickingu w systemie NuboWMS

System NuboWMS na tę chwilę obsługuje najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny wariant multipickingu – Cluster Picking. W systemie został on przedstawiony jako MOP (ang. Multi Order Picking). Uruchomienie i konfiguracja tej metody kompletacji jest bardzo prosta. Wystarczy określić, ile zamówień chcemy kompletować podczas jednego przejścia. Determinowane jest to sprzętem posiadanym na magazynie, a dokładniej rodzajem i wielkością wózków kompletacyjnych. Tak więc ilość dokumentów w jednej picking liście zależna jest od ilości slotów na jednym wózku kompletacyjnym. Drugim parametrem jest maksymalna sumaryczna ilość sztuk w zamówieniu. Należy oszacować przeciętną liczbę towarów, która zmieści się w jednym slocie. Po zakończeniu konfiguracji możemy przystąpić do działania.

Z systemem NuboWMS kompletacja zamówień metodą multipickingu jest bardzo intuicyjna. Proces został zaprojektowany z myślą o użytkownikach z różnym poziomem wiedzy na temat systemów magazynowych. Po utworzeniu lub zaimportowaniu zamówień do NuboWMS system przypisze im odpowiednią metodę kompletacji, zgodnie z ustalonymi w konfiguracji parametrami. Możliwa jest również ręczna zmiana przypisanej przez system metody kompletacji. Po przekazaniu zamówień do realizacji system połączy zamówienia w Picking listy i dobierze do nich zasoby.

Magazynier otrzyma prostą instrukcję zawierającą wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadania. Po zebraniu towarów z Picking Listy wózek kompletacyjny zostaje “odłożony” na stanowisko pakowania.

Po etapie kompletacji czas na proces pakowania. Po pobraniu kuwety pracownicy sprawdzają zgodność jej zawartości ze złożonym zamówieniem oraz zabezpieczają towary do wysyłki. Taki podział obowiązków nie tylko przyspiesza wysyłkę towaru do klienta, ale również wpływa na satysfakcję klienta oraz ogólną wydajność operacyjną firmy.

Ostatnią czynnością potrzebną do wysłania paczek do klientów jest konieczność wygenerowania listu przewozowego. W systemie NuboWMS jest to możliwe po zakończeniu kompletacji metodą zamówień pojedynczych lub pod koniec procesu pakowania. Operator ma możliwość wyboru opakowania wysyłkowego oraz podania wagi całego zamówienia. Dodatkowym atutem jest możliwość wydruku dokumentów przewozowych z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki temu pracownicy nie potrzebują kilku programów do obsługi zamówień, wszystko znajduje się w NuboWMS.

Korzyści płynące z kompletacji towaru metodą multipickingu

Kompletacja towaru jest nieodłącznym elementem procesu logistycznego w wielu firmach. Metoda zbiórki wielu zamówień jednocześnie przynosi wiele korzyści.

Kluczową zaletą tej metody jest oszczędność czasu. Dzięki możliwości kompletowania kilku dokumentów naraz, pracownicy nie tracą czasu na kilkukrotne przemierzanie magazynu. Przy realizacji jednej Picking Listy kompletujący za jednym przejściem pobiera produkty z kilku zamówień. W rezultacie pracownicy są w stanie zrealizować większą ilość zamówień w krótszym czasie, co znacząco zwiększa efektywność pracy. To z kolei prowadzi do szybszej dostawy towaru klientom.

Na korzyść multipickingu przemawia również to, że ta metoda kompletacji może pomóc w zmniejszeniu ryzyka popełnienia pomyłek podczas zbiórki towaru. Wszystko za sprawą Picking List, które pełnią funkcję swego rodzaju przewodnika dla magazynierów. Dzięki nim pracownicy, podejmując się realizacji jednego zadania, kierowani są do konkretnej lokalizacji, z której pobrać mają towar o wskazanej ilości. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konieczność potwierdzenia każdego kroku kompletacji, w czym pomóc może możliwość skanowania kodów kreskowych i QR oraz technologia wprowadzania głosowego.

Atutem jest również wgląd administracji magazynu w proces kompletacji. Po przekazaniu dokumentu do realizacji manager może sprawdzić kto realizuje konkretną Picking Listę, na jakim etapie znajduje się zamówienie oraz jaki jest postęp wykonania zadania. Dodatkowo z systemu można wygenerować raport realizującego zawierający historię wszystkich ruchów konkretnego pracownika. Powyższe funkcjonalności wpływają na poziom kontroli nad procesami logistycznymi oraz pomagają w analizie efektywności pracowników magazynu.

Multipicking, tak czy nie?

Multipicking może nie być tak efektywny i pomocny w niektórych gałęziach przemysłu, gdzie materiały i produkty są dużych rozmiarów lub wagi. Z konieczności korzystania z wózków kompletacyjnych, które mają ograniczoną pojemność, multipicking nie będzie dobrym rozwiązaniem do kompletacji towarów gabarytowych oraz w przypadku wysyłki dużych zamówień np. całopaletowych.

Jakie jednak branże mogą w pełni wykorzystać potencjał tej metody kompletacji? Okazuje się, że multipicking doskonale sprawdza się w kilku konkretnych dziedzinach, zapewniając nie tylko efektywność, ale również oszczędności i zadowolenie klientów. Pierwszą branżą, dla której multipicking jest nieodzownym narzędziem, jest e-commerce. Wysoka liczba indeksów i różnorodność produktów stawiają przed tą branżą wyzwanie logistyczne, które można efektywnie rozwiązać dzięki multipickingowi. Ta metoda kompletacji sprawdzi się również w zakładach produkcyjnych. Dzięki niej niezbędne do produkcji komponenty zostaną pobrane i dostarczone szybciej oraz dokładniej.

Podsumowując, metoda multipickingu znajdzie zastosowanie w wielu firmach. Zaprezentowane branże to tylko niektóre z obszarów, w których ta metoda kompletacji przyczyni się do poprawy efektywności i zadowolenia klientów.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.