Co nowego w NuboWMS?

28.02.2024

 1. Dodaliśmy nową, dwuetapową metodę realizacji wydań towaru: SPP – kompletacja pojedynczych zamówień z pakowaniem. Więcej tutaj: LINK
 2. Dodaliśmy możliwość definiowania zaawansowanych reguł decydujących o tym, jaką metodą mają być kompletowane poszczególne dokumenty. Więcej tutaj: LINK
 3. Do serwisów kurierskich gotowych do samodzielnej konfiguracji, dodaliśmy kuriera DHL.
 4. Wprowadziliśmy możliwość pobierania etykiet: towaru, nośnika i lokalizacji do pliku PDF.

08.02.2024

 1. Wydaliśmy kolejną wersję systemu NuboWMS, w której skupiliśmy się na poprawie wydajności oraz funkcjonalności.

02.02.2024

 1. Dodaliśmy funkcjonalność pozwalająca zmienić cechy dla wybranego zasobu. Więcej tutaj: LINK
 2. W konfiguracji możesz wybrać, czy system ma pozwalać na auto zatwierdzanie pola z nośnikiem źródłowym w aplikacji terminalowej. Więcej tutaj: LINK

24.01.2024

 1. Wprowadziliśmy możliwość dodania wartości domyślnych dla nośnika docelowego w procesie bilansu otwarcia, przyjęcia awizowanego i ad hoc oraz wydania awizowanego i ad hoc. Więcej tutaj: LINK
 2. W procesie wydania nieawizowanego wybór towarów będzie ograniczony do zasobów znajdujących się w danym magazynie.
 3. Dodaliśmy również możliwość wyeksportowania listy zrealizowanych dokumentów przyjęcia i wydania do pliku xls. Więcej tutaj: LINK

18.01.2024

 1. Udoskonaliliśmy skanowanie aparatem – opcja podświetlenia i powiększenia kodu.
 2. Wprowadziliśmy możliwość skanowania kodu kontrahenta podczas procesu przyjęcia i wydania ad hoc.
 3. W raportach dodaliśmy nowe opcje w filtrach –  kolumnę numer zewnętrzny (dokumenty wydań i przyjęć) – oraz poprawiliśmy ich działanie.
 4. Poprawiliśmy widok aplikacji panelowej na urządzeniach mobilnych.
 5. Od teraz, jeżeli nie możesz przekazać dokumentów wydania do realizacji, to informacje, jakich towarów brakuje na stanie, znajdziesz w szczegółach dokumentu.
 6. Dodatkowo umożliwiliśmy podgląd cech (partii, daty produkcji i ważności oraz numeru seryjnego) w szczegółach zrealizowanych dokumentów przyjęć i wydań.

09.01.2024

 1. Od dzisiaj użytkownicy mogą skonfigurować zestawy kurierskie dla Orlen Paczki oraz Allegro Kurier One i generować listy przewozowe z poziomu systemu NuboWMS.
 2. Wprowadziliśmy również dodatkowe ustawienie, które pozwala wyłączyć konieczność uzupełniania pól dotyczących nośników w aplikacji terminalowej. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się dla firm, które składują towary luzem. Więcej tutaj: LINK

18.12.2023

 1. Wprowadziliśmy długo wyczekiwaną wielomagazynowość. Od dzisiaj klienci z planu Standard mogą tworzyć, konfigurować i zarządzać wieloma magazynami. Wraz z wielomagazynowością wprowadziliśmy nowe typy dokumentów, które umożliwiają wykonanie przesunięcia międzymagazynowego. Zobacz więcej: LINK
 2. Do użytku oddaliśmy również funkcjonalność, która pozwala administratorowi i kierownikowi tworzyć nowych użytkowników i przypisywać im role oraz dostęp do wybranych magazynów. Zobacz więcej: LINK
 3. Na prośbę wielu klientów umożliwiliśmy wydruków etykiet towarowych z poziomu aplikacji terminalowej.
 4. Wprowadziliśmy uproszczony wygląd raportu stanów magazynowych, który zawiera zsumowane wartości dla każdej kartoteki.

26.10.2023

 1. Od dzisiaj kierownik magazynu może samodzielnie zdecydować o tym, który magazynier ma realizować konkretne zadania kompletacji i przypisać użytkownikom poszczególne PL do podjęcia. Więcej na ten temat tutaj: LINK
 2. Dodaliśmy możliwość tymczasowego ustawienia domyślnej bramy i stanowiska pakowania. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: LINK
 3. Wprowadziliśmy możliwość oznaczenia towarów o dużej wadze i rozmiarach jako „gabaryt”. Dzięki temu zamówienia zawierające towar z takim oznaczeniem system zawsze przyporządkuje do kompletacji metodą pojedynczych zamówień. Więcej na ten temat tutaj: LINK
 4. Umożliwiliśmy pobranie dowolnego wydruku dokumentu w formie pliku .pdf, wprost z panelu. Dodatkowo użytkownik może wybrać język wyeksportowanego dokumentu.

17.10.2023

W dniu dzisiejszym zmianie uległ Regulamin Serwisu NuboWMS. Została dodana definicja Okresu Próbnego oraz doprecyzowane warunki, na jakich Klient może dokonać zmiany Planu Cenowego. Aktualną treść regulaminu można znaleźć niezmiennie tutaj: LINK.

17.10.2023

 1. Od dzisiaj użytkowników systemu NuboWMS wita pulpit zawierający zwięzłe informacje na temat dokumentów przyjęć i wydań, wolnych lokalizacji oraz aktywnych SKU.
 2. Umożliwiliśmy export odczytów zakończonej inwentaryzacji do formatu xls.
 3. W zakładce RAPORTY dodaliśmy Rejestr braków i rozbieżności. Więcej na ten temat tutaj: LINK.
 4. Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentów przyjęć dla kontrahentów jednorazowych .
 5. W aplikacji panelowej dodaliśmy zakładkę ZREALIZOWANE dla przyjęć i wydań. Znajdują się w niej wyłącznie dokumenty o takim statusie.
 6. Dodaliśmy kolumnę z uwagami do tabel dokumentów przyjęć i wydań oraz kartotek towarowych i kontrahentów.

14.09.2023

 1. Dodaliśmy do systemu moduł inwentaryzacji, który dostępny jest wyłącznie dla użytkowników posiadających plan standard. Więcej na temat inwentaryzacji tutaj: LINK
 2. Umożliwiliśmy magazynierom zmianę przebiegu kompletacji. Więcej na ten temat tutaj: LINK
 3. Poprawiliśmy interakcje we wszystkich tabelach w systemie. Więcej na temat nowych interakcji znajdziesz tutaj: LINK
 4. Wprowadziliśmy szereg usprawnień w aplikacji panelowej i terminalowej.

24.08.2023

 1. Użytkownicy korzystający z integracji z serwisami kurierskimi od dzisiaj będą mogli skonfigurować zestawy kurierskie dla Poczty Polskiej.
 2. Zaktualizowaliśmy szablon do importu kontrahentów.
 3. Uzupełniliśmy raport traceability o kolumnę lokalizacji.
 4. Wprowadziliśmy szereg usprawnień w aplikacji panelowej i terminalowej.

09.08.2023

 1. Zaktualizowaliśmy aplikację NuboWMS PrintOn. Użytkownicy korzystający z wydruków powinni pobrać i zainstalować nową wersję.
 2. Do zakładki Zadania magazynowe dodaliśmy filtr: STATUS i TERMIN WYSYŁKI.
 3. Udostępniliśmy API integracyjne.
 4. Wprowadziliśmy szereg usprawnień w aplikacji panelowej i terminalowej.

25.07.2023

 1. Rozszerzyliśmy listę metod kompletacji o MOP, czyli wiele zamówień z sortowaniem podczas kompletacji. Metoda ta dostępna jest w planie płatnym. Więcej na temat MOP-a znajdziesz tutaj: LINK
 2. Umożliwiliśmy usuwanie kartotek towarowych.
 3. Umożliwiliśmy ręczne wprowadzanie dat do pól w terminalu.
 4. Poprawiliśmy ergonomię pracy na terminalu w sytuacji gdy nośniki nie są wykorzystywane w procesach.

06.07.2023

 1. Dodaliśmy możliwość wydruku zrealizowanych dokumentów w języku angielskim.
 2. Wprowadziliśmy szereg usprawnień w aplikacji panelowej i terminalowej.

29.06.2023

 1. Rozszerzyliśmy listę metod doboru zasobów dla wydań o FEFO, FPFO, LIFO i wg marszruty. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj LINK.
 2. Dodaliśmy możliwość wprowadzania wartości liczbowych w aplikacji terminalowej, z wykorzystaniem rozpoznawania głosu. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj LINK.
 3. Poprawiliśmy działanie filtrów w zakładce Stan magazynu.
 4. Usprawniliśmy wyszukiwanie towarów przy tworzeniu dokumentów. Od dzisiaj zasoby będą przeszukiwane po nazwie, kodzie i kodach obcych.
 5. W zakładce Stan magazynu poprawiliśmy sortowanie kolumn po rozwinięciu wiersza zgrupowania.
 6. Poprawiliśmy wygląd wydruków dokumentów.
 7. Dodaliśmy możliwość zaimportowania dokumentów przyjęć i wydań z poziomu zakładki Do Realizacji.

22.06.2023

 1. Umożliwiliśmy zapisanie wygenerowanego raportu, z uwzględnieniem zastosowanych filtrów, do pliku w formacie .xls.
 2. Poprawiliśmy działanie  komponentów w aplikacji terminalowej.
 3. Zmieniliśmy miejsce przycisku odśwież.
 4. Poprawiliśmy wygląd wydruków dokumentów.
 5. Zablokowaliśmy możliwość przypadkowego odświeżenia widoku w terminalu.
 6. Poprawiliśmy działanie wyszukiwarek i filtrów w widokach tabel.

01.06.2023

 1. Od dzisiaj każdy użytkownik może zapisać wygląd tabel, z uwzględnieniem widoczności i kolejności kolumn oraz sortowania.
 2. Dodaliśmy wizualny komunikat o statusie towaru (aktywny, nieaktywny, archiwalny), który wyświetla się podczas tworzenia dokumentów przyjęć i wydań.

26.05.2023

 1. Wprowadziliśmy możliwość raportowania tego, co działo się w magazynie. W aplikacji panelowej można teraz wygenerować raport historii towaru, nośnika, lokalizacji, kontrahenta i realizującego Więcej na ten temat w zakładce RAPORTY.
 2. Umożliwiliśmy każdemu użytkownikowi zapisywanie indywidualnych ustawień filtrów.
 3. Umożliwiliśmy wycofywanie z realizacji dokumentów przyjęć i wydań pojedynczo oraz zbiorczo.

18.05.2023

 1. Umożliwiliśmy eksport stanów magazynowych do pliku .xls z aplikacji panelowej.
 2. Dodaliśmy możliwość generowania nośników z poziomu aplikacji mobilnej. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce NOŚNIKI.
 3. Umożliwiliśmy edycję dokumentów przyjęć i wydań o statusie „nowy”. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj: PRZYJĘCIE TOWARUWYDANIE TOWARU.
 4. Do szablonów importu kartotek i dokumentów dodaliśmy komentarze.
 5. Poprawiliśmy wygląd przycisków w aplikacji mobilnej, co przekłada się na wygodę pracy na urządzeniach z ekranem dotykowym.

28.04.2023

 1. Poprawiliśmy widoczność i czytelność komponentu związanego z wprowadzaniem ilości we wszystkich procesach w aplikacji mobilnej.
 2. Zakończenie procesu wydania bez awizacji poprzedziliśmy komunikatem zawierającym historię wprowadzonych towarów.
 3. Poprawiliśmy ergonomię wprowadzania danych do inputu z nośnikiem docelowym we wszystkich procesach magazynowych.

20.04.2023

 1. Rozszerzyliśmy zakres danych dotyczących dokumentów wydań, które można zaimportować z pliku .xml z Baselinkera.
 2. Dodaliśmy możliwość wydruku etykiety opakowania wysyłkowego z NuboWMS Panel.
 3. Zakończenie procesu przyjęcia bez awizacji poprzedziliśmy komunikatem zawierającym historię wprowadzonych towarów.

06.04.2023

 1. Dodaliśmy możliwość generowania listów przewozowych InPost. Funkcjonalność tę udostępniamy w wersji beta do końca maja. Od czerwca 2023 będzie ona dostępna bez dodatkowych opłat, ale wyłącznie dla klientów korzystających z planu standard. Więcej o nowej funkcjonalności znajdziecie w zakładce INTEGRACJA -> KURIERZY.
 2. Rozszerzyliśmy proces wydań ad hoc o wydania pełnych nośników. Więcej na ten temat w zakładce WYDANIA PEŁNYCH NOŚNIKÓW.
 3. Wprowadziliśmy poprawki systemowe.

31.03.2023

 1. Zaktualizowaliśmy szablon importu dokumentu wydania o zestaw kuriera i pobranie.
 2. Dodaliśmy możliwość przerwania procesu wydania.
 3. Zwiększyliśmy precyzję jednostek (innych niż sztuka) do 4 miejsc po przecinku.
 4. Poprawiliśmy ergonomię usuwania danych z inputu ilości w aplikacji mobilnej.
 5. Zmieniliśmy miejsce wyświetlania komunikatów w aplikacji mobilnej. Od teraz wyświetlać się będą u góry ekranu.
 6. Dodaliśmy dodatkowe filtry w kartotekach towarowych, kontrahentów i nośników.

24.03.2023

 1. Umożliwiliśmy import dokumentów przyjęć (ZD) w formacie .xml z ERP Optima.
 2. Dodaliśmy możliwość powrotu do listy zadań po przeczytaniu uwag, pojawiających się po wybraniu dokumentu przyjęcia bądź wydania.
 3. Poprawiliśmy rozdzielczość aplikacji mobilnej.
 4. Poprawiliśmy sortowanie i filtrowanie w niektórych tabelach.
 5. Zamieściliśmy komunikat poprzedzający usunięcie skonfigurowanego konektora drukarek.
 6. W historii przyjęć i wydań dodaliśmy oznaczenie dla dokumentów anulowanych.

20.03.2023

 1. Zaktualizowaliśmy szablon pliku wzorcowego służącego do importu kartotek kontrahentów.
 2. Poprawiliśmy funkcjonalność związaną z drukowaniem etykiet towarowych zawierających kody dodatkowe. Od tej chwili kody dodatkowe (EAN8, EAN13, Code128) są w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy wydruku etykiety. Jeżeli kartoteka nie posiada kodów dodatkowych, to na wydruku etykiety towarowej znajdzie się unikalny kod towaru.
 3. Poprawiliśmy ergonomię komponentu związanego z nośnikiem docelowym. Po wprowadzeniu/ zeskanowaniu kodu nośnika następuje auto potwierdzenie i przejście focusa na typ nośnika.
 4. Poprawiono focus w inpucie ilości.
 5. W systemie pojawiły się dwie nowe jednostki miary KOMPLET i PARA.
 6. Dodaliśmy obsługę ilości po przecinku dla jednostek miar z wyłączeniem sztuki.
Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Wypróbuj NuboWMS przez 30 dni za darmo

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.

Podejmij współpracę ze specjalistami z branży

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.